e-FORGRIS ver 4.0
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
 Electronic Forest Genetic Resource Information System
   
 
 LUPA Kata Laluan  
 
   Saya telah lupa Kata Laluan saya.  
   Dengan ini saya mengemukakan permohonan  
    untuk mengaktifkan semula profail pengguna saya.
   

 No. Kad Pengenalan   
 
   PENTING ***

   Kata Laluan anda haruslah mempunyai kekuatan dengan kriteria berikut :-    

   ::  terdiri daripada minima 12 huruf/abjad/simbol
   ::  mengandungi minima 1 simbol
   ::  mengandungi minima 1 huruf besar
   ::  mengandungi minima 2 nombor


Kata Laluan saya baru adalah seperti berikut :- 

 Kata Laluan 
 Pengesahan Kata Laluan