e-FORGRIS ver 4.0
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
 Electronic Forest Genetic Resource Information System
   
 
 Pendaftaran Pengguna Baru 
 
 No. Kad Pengenalan 
 Nama 
 Pejabat Bertugas 
 No. Telefon Pejabat 
 No. Telefon Bimbit 
 No. Fax 
 Alamat Email 
 Peranan Pengguna 
   
   PENTING ***

   Kata Laluan anda haruslah mempunyai kekuatan dengan kriteria berikut :-    

   ::  terdiri daripada minima 12 huruf/abjad/simbol
   ::  mengandungi minima 1 simbol
   ::  mengandungi minima 1 huruf besar
   ::  mengandungi minima 2 nombor

 Kata Laluan 
 Pengesahan Kata Laluan