e-FORGRIS ver 4.0
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
 Electronic Forest Genetic Resource Information System
   
 
 TUKAR Kata Laluan  
 
   Saya perlu menukar Kata Laluan saya.  
   Dengan ini saya mengemukakan permohonan  
    untuk menukar Kata Laluan dan mengaktifkan     
semula profail pengguna saya.   

 No. Kad Pengenalan 
 
   PENTING ***

   Kata Laluan anda haruslah mempunyai kekuatan dengan kriteria berikut :-    

   ::  terdiri daripada minima 12 huruf/abjad/simbol
   ::  mengandungi minima 1 simbol
   ::  mengandungi minima 1 huruf besar
   ::  mengandungi minima 2 nombor

 
Masukkan Kata Laluan Semasa unutk verifkasi :-

 Kata Laluan Semasa 
 Pengesahan Kata Laluan 

Kata Laluan saya baru adalah seperti berikut :-
 
 Kata Laluan Baru 
 Pengesahan Kata Laluan